Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Suspendare Permis

Suspendare permis de conducere

Atentie datele oferite sunt cu caracter INFORMATIV !!!

Tot ce vrei să stii despre suspendarea permisului găsești pe acest site

ATENȚIE !!! Valoarea punctului de amendă din 01.01.2024 este de 165 Lei

Informații

Informații diverse despre permisul de conducere și certificatul de înmatriculare

Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
Majorararea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

Vezi

Alte informații în legătură cu permisul de conducere

Vezi

Reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare

Vezi

Informații testare reguli circulație

Conform prevederilor art. 104, 106 și 1061 din O.U.G. 195/2002 rep., testul se susține la orice serviciu al poliției rutiere, după cum urmează :
 1. în mod obligatoriu până la expirarea perioadei de suspendare atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
  • conducerea sub influența alcoolului
  • nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale
  • testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit
   • - art. 103 alin. (1) lit.(c) din O.U.G. 195/2002 rep.
   • pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
   • - art. 103 alin. (1) lit.(d) din O.U.G. 195/2002 rep.
   • pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală;

  Dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare, aceasta se prelungește de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile.

 2. la cerere:
  • în vederea reducerii cu o treime a perioadei de suspendare, testul se susține până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare aplicată pentru săvârșirea unor contravenții.

  Perioada de suspendare se reduce doar dacă titularul a fost declarat admis la testul de verificare în termenul menționat și a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea contravenției.


  Conducătorul auto NU BENEFICIAZĂ de reducerea perioadei de suspendare, dacă:
  • suspendarea s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la :
   art. 102 alin. (3) lit. (a)
   • - conducerii sub influența băuturilor alcoolice
   sau art. 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 rep.
   • - depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime;
   • - neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
   • - efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.
  • perioada de suspendare a fost majorată, conform legii
  • perioada de suspendare este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare dintre care cel puțin una este prevăzută de art. 102 alin. (3) sau 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 rep.
  • a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări

Planificare testare online

Sibiu

Brașov

Legislație

Acte normative referitoare la circulația pe drumurile publice și nu numai.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicată) privind circulația pe drumurile publice
HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Vezi

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Vezi

Documente necesare

Aici găsiți acte necesare pentru a vă prezenta la Poliție în diferite situații.

Model cerere
reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

Menţionăm că soluţionarea unei astfel de cereri revine :
 • Șefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta
 • De către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).
 • Testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi condiţie necesară pentru reducerea perioadei de supendare, se susţine la orice serviciu al poliției rutiere. (art. 1062 alin. 1 din acelaşi act normativ).

Model cerere de comunicare istoric sancţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice

Informații
 • Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină

Informații
 • Înainte de expirarea perioadei de suspendare cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, conform prevederilor de mai sus.

Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină

Informații
 • Se depune la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră, prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
 • Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.
 • De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate

Informații
 • Prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare

Informații
 • Prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completa.
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Model cerere de restituire permis de conducere în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

Informații
 • Prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat.

Informații
 • Prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului.

Informații
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul.
 • Certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie deținătorului autovehiculului sau persoanei desemnate (în cazul persoanelor juridice) numai în baza documentului care atestă că motivele reținerii au încetat.(art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Model cerere privind retragerea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere înaintea expirării termenului de valabilitate de 15 zile în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată.

Informații
 • Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Sancțiuni

ATENȚIE !!! Valoare punct de amendă 165 Lei

Accesul intezis

Prevăzută de : Art. 147/2-HG1391/06

Sancțiune puncte amendă : 2-3

Lipsa documente

Prevăzută de : Art. 147/1-OUG195/02

Sancțiune puncte amendă : 6-8

Lipsa RCA/expirat

Prevăzută de : Art. 10/1(art.3/L132/17)-OUG195/02

Sancțiune puncte amendă : 1000-2000 Lei

Reținere C.I. : DA

Reținere plăcuțe : DA

Auto avariat peste termenul de 30 de zile

Prevăzută de : Art. 148/20-HG1391/06

Sancțiune puncte amendă : 2-3

Statistică

Vă mulţumim că ne sunteţi alături.

0

Utilizatori înregistrați

Calculator

Info
Alegeți abaterea săvârșită
Valabilitate dovadă:
Data faptei(din procesul verbal)
Aprobat reducere :
Testare: Promovat testare: